top of page

הסדנה לפיתוח דמויות

מהראש למסך ויזואל2.jpg

דמויות. זה הסיפור

סיפור עוסק בצרכים רגשיים של דמויות - בין אם זהו סרט קולנוע, הצגת תיאטרון, סדרת טלוויזיה או סיפורת. במרכז כל סיפור ניצבת דמות העומדת בפני מסע פנימי, ששיאו בפתרון קונפליקט ובגילוי עצמי. כך היה מאז ומתמיד, וכך גם יהיה. התשובה לשאלה כיצד מבנה סכמתי פשוט מהווה בסיס לעושר כה רב של סיפורים מקוריים, טמונה באמת  אבסולוטית עתיקה: סיפורים פשוטים, דמויות מורכבות.
היות שבין אם הסיפור הוא מדע בדיוני, מחזמר, קומדיה רומנטית, דרמת מתח או סרט מלחמה, אישיותה של הדמות הראשית היא זו אשר מכתיבה את העלילה. ואין דמות אחת

הדומה לאחרת.

 

המסע אל הנפש של הדמות

בבסיס הסדנה עומדת גישה ייחודית אשר מציעה לבחון את עצמנו באמצעות ההתנהגות של הדמויות שאנחנו, ככותבים, בוראים. על פי גישה זו, התבוננות בבחירות של הדמויות תעלה את רמת המודעות העצמית שלנו ותוביל אותנו להתבוננות פנימית.

המסע שעוברת הדמות הוא לעולם מסעו הפנימי של האדם הכותב אותה, ועל כן, למעשה, זהו מסע חיפוש – מסע אל מעמקי הנפש, ששיאו בהתגלות של תובנה עמוקה אשר תשפיע על שארית חיינו.

ba100rosh@gmail.com      כל הזכויות שמורות © מהראש למסך – סדנאות פיתוח תסריטים

bottom of page