top of page
תחרות תסריטים ויזואל חוברת.jpg

קול קורא - תחרות כתיבת תסריטים

זוהי השנה השלישית של תחרות התסריטים השנתית מטעם "מהראש למסך – סדנאות פיתוח תסריטים", תחרות שתוצריה משקפים רגעי חיים ומראי מקום ייחודיים, כחלק מפסיפס הנוף התרבותי בישראל.

מטרת התחרות: עידוד מצוינות מקצועית, והשרשת החשיבות של פיתוח דמויות כשלב מקדים לכתיבת התסריט.

השנה התחרות עוברת עונה – מהסתיו אל החורף, והדבר בא לידי ביטוי גם בפן העלילתי: על התסריט לכלול בוץ (ויזואלי, או מטאפורי שהוא גם ויזואלי, ואם אפשר – בלי קפה בוץ).

מה מגישים: תסריטים קצרים, באורך שלוש עד שבע דקות (עד חמישה עמודי תסריט), בפורמט ההגשה המקובל בקרנות הקולנוע.

מועד ההגשה ייפתח ב-10 באוקטובר, ההגשה היא עד ה-8 בנובמבר.

הכרזה על הזוכים: ב-18 בדצמבר, ערב חג חנוכה.

אופן ההגשה: את התסריטים יש לשלוח בקובץ word לכתובת המייל: ba100rosh@gmail.com

ההגשה אנונימית - נא לא לצרף פרטי זיהוי כלשהם על גבי קובץ התסריט. יש לרשום שם מלא ומספר טלפון נייד בגוף המייל בלבד.

התחרות היא ללא דמי השתתפות, והיא פתוחה לכולם (למעט חברי הנהלת איגוד התסריטאים).

התסריטים ייבדקו על-ידי אנשי מקצוע בתחום. 

כמדי שנה, שלושת התסריטים הזוכים יתפרסמו בעמוד נפרד באתר הסדנאות (השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכך).

 

להלן הפרסים שיוענקו השנה:

זכייה במקום הראשון: מנוי ל-10 סרטים בקולנוע לב

זכייה במקום השני: שובר בסך 250 שקל לרכישת ספרים בהוצאת אסיה.

זכייה במקום השלישי: שובר מתנה בסך 200 שקל למסעדת אנסטסיה.

 

בהצלחה!

ba100rosh@gmail.com      כל הזכויות שמורות © מהראש למסך – סדנאות פיתוח תסריטים

bottom of page