top of page

מפגש ראשון: היכרות ראשונית עם הדמות

הרחקת הדמות מהעלילה

העולם הפנימי של הדמות

שרטוט קווי מתאר אישיותיים

 

מפגש שני: איך דמויות חושבות

להיכנס לראש של דמות

שפה ייחודית של דמות

הדמות על ספת הפסיכולוג

 

מפגש שלישי: דמויות תחת השפעה

יחסים בין הדמות לבין דמויות אחרות

יחסי הדמות עם הסביבה

תפקידן של דמויות המשנה

 

מפגש רביעי וחמישי: המסע הרגשי של הדמות

מידת הערך העצמי של הדמות (פה מתחיל הסיפור)

הצרכים הרגשיים של הדמות והפחדים העמוקים שלה (הבסיס לסיפור)

השאלה המוסרית הגדולה שהדמות מתמודדת איתה (על זה הסיפור)

 

מפגש שישי ושביעי: שיאו של המסע הרגשי

פחד, כנות, שחרור – המסע שעוברת הדמות מול הנחת היסוד הפסיכותרפיסטית

קונפליקט מרכזי - הרחבת ערך

הדמויות שאנחנו לובשים

 

מפגש שמיני: סיכום

בית המשפט של הנפש (סוף הסדרה או הסרט)

 דיון על הדמויות, על הסדנה, ועל אמנות המסך בעת הזו

מפגש עם יוצר אורח

מילות סיכום, כיבוד ויין

ba100rosh@gmail.com      כל הזכויות שמורות © מהראש למסך – סדנאות פיתוח תסריטים

bottom of page